Centru Măgurele pentru Studii de Atmosferă și Radiație – MARS

Specializarea din ultimii ani și extinderea tehnicilor de observare a Terrei din spațiu, precum și avansul tehnologic, determina necesitatea creării de noi laboratoare în cadrul INOE precum și extinderea spațiului de lucru și amplasare a echipamentelor incluzând dezvoltarea Centrului Măgurele pentru Studii de Atmosferă și Radiație (MARS), care să permit lărgirea ariei de cercetări și introducere de noi metode moderne.

Centrul MARS reprezintă o infrastructură de nivel mondial pentru observarea și caracterizarea mediului prim metode optoelectronice avansate.

Principalele aplicații abordate în cadrul acestui centru se referă la calitatea aerului și schimbări climatice, dar și la calibrarea și validarea datelor satelitare. Extinderea capacităților de observare a atmosferei prin crearea acestui centru va permite abordarea unor noi teme de cercetare (de exemplu: studiul norilor, ceții și grindinii), și va contribui la creșterea exponențială a numărului de proiecte internaționale derulate.