Expoziţie crochiuri „Între Vicenza şi Mogoşoaia”

Desfăşurare: 20 iunie - 1 iulie 2013 la sediul OAR Bucureşti, str. Academiei nr. 18-20.