Cercetare

STUDIUL REGENERĂRII URBANE ŞI IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI ŞI SOCIETĂŢII PRIVIND RECONVERSIA CLĂDIRILOR ÎN ROMÂNIA

Proiect de cercetare exploratorie

Un parteneriat între Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior

Director de proiect:
prof.dr.arh. Adrian Spirescu
Echipa de cercetare:
lect.drd.arh. Mihaela Pelteacu
lect.dr.ing. Adrian Asanica
prep.drd.arh. Andrei Lakatos
asist.arh. Cosmin Popa

Prezentare Proiect

Documentare, Contacte internaţionale

Diseminare Informaţie - Comunicări Ştiinţifice

Diseminare Informaţie - Articole