Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf”

Denumirea obiectivului de investitie Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf” – Bucuresti
Ordonatorul principal de credite Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice si Fonduri Europene, prin Compania Națională de Investiții – „CNI” S.A.
Investitor Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A.
Beneficiar Ministerul Tineretului și Sportului
Elaboratorul Studiului de fezabilitate dr.arh. Adrian Spirescu

In urma elaborarii Studiului de Prefezabilitate pentru obiectivul Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf”, referitor la includerea acestui stadion in grupul celor 4 baze sportive cu stadion propuse a fi modernizate, la nivelul exigențelor UEFA, în vederea organizării Campionatului European de Fotbal EURO 2020, si in conformitate cu prevederile HG nr. 1093/2013 si includerea in ,,Programul național de construcții de interes public, sau social”, subprogramul ”Complexuri Sportive”, a rezultat oportunitatea dezvoltarii pe amplasamentul studiat a unui complex sportiv care sa devina un spatiu integrat, in care echipele nationale/ internationale sa gaseasca laolalta spatii de joc, spatii de antrenament, spatii de recuperare medicala, spatii de masa si cazare, spatii de intalniri.

Scopul principal al proiectului este asigurarea bazei materiale capabile să ofere posibilitatea de organizare a compețiilor sportive interne și internaționale la niveluri competitive cât mai ridicate, cu respectarea normelor UEFA si ale celorlalte organisme de reglementare in domeniu.

Complexul sportiv propus spre edificare va contribui la dezvoltarea și susținerea atât a potențialului cultural și sportiv, cât și a potențialului turistic al zonei.

Zona este una reprezentativă, având în vedere prezența Bisericii Cașin și se impune o abordare integratoare a elementelor urbane valoroase existente în zonă. Prin proiect se prevede o integrare a clădirilor existente care sunt construite în perioade diferite și cu imagini arhitecturale disparate.